Sunday, February 9, 2014

नागपूर बिजोत्सव २०१४

दिनक : १४, १५, १६ फेब  २०१४

स्थळ : सर्वोदय आश्रम, भोले पेट्रोल पम्पा  जवळ, धरमपेठ, अमरावती मार्ग, नागपूर (पश्चिम)

अधिक माहिती व  भाग घेण्याकरिता संपर्क करा ;

श्री अविल बोरकर : +९१ ९०११९४२८२२  ( gypmbhandara@gmail.com )

Dr सतीश गोगुलवार : +९१ ९४२२१२३०१६ ( arogyasathi@gmail.com )

श्री वसंत फुटणे :  ०७२२९-२०२१४७ ( sapress.marathi@gmail.com )

No comments:

Post a Comment